Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  αποτελεί φορέα του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ). Αναγνωρίζει την αξία των στατιστικών, ως απαραίτητο στοιχείο στο σύστημα πληροφόρησης μιας δημοκρατικής κοινωνίας, ώστε να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα των πολιτών για δημόσια πληροφόρηση και τον κρίσιμο ρόλο των στατιστικών στην ανάλυση και στην τεκμηριωμένη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Προς αυτήν την κατεύθυνση και συνεχίζοντας το έργο της ηλεκτρονικοποίησης και αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει προς τους πολίτες, μαθητές και εκπαιδευτικούς, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα, η οποία σε συνδυασμό με την ιστοσελίδα των ανοιχτών δεδομένων στοχεύει στο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες σε στατιστικά δεδομένα των χρηστών της δημόσιας διοίκησης, των ερευνητικών ιδρυμάτων, δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών και φορέων, μέσων μαζικής ενημέρωσης, του επιχειρηματικού κόσμου και των πολιτών γενικότερα. Αποτελώντας το κύριο μέσο διάδοσης των στατιστικών δεδομένων του Υπουργείου, στοχεύει, επίσης, στο να προσφέρει την ταυτόχρονη, αξιόπιστη και έγκαιρη στατιστική ενημέρωση σε όλους τους χρήστες.

calendar rel 150   press rel 150   stats 150

Back to top