ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
  Η μαθητική διαρροή στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση   http://iep.edu.gr/el/  

30/11/2023

Αποτελέσματα Ετήσιας Απογραφικής Έρευνας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

2022-23

http://statistics.minedu.gov.gr

Δεν υπάρχει

30/11/2023

Αποτελέσματα Ετήσιας Απογραφικής Έρευνας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2022-23

http://statistics.minedu.gov.gr

Δεν υπάρχει

Ιούλιος 2023

Στατιστικά βαθμολογίας μαθημάτων  Πανελλαδικών Εξετάσεων

Ιούλιος 2023

http://statistics.minedu.gov.gr

Δεν υπάρχει

Ιούλιος 2023

Στατιστικά βαθμολογίας ειδικών μαθημάτων  Πανελλαδικών Εξετάσεων

Ιούλιος 2023

http://statistics.minedu.gov.gr

Δεν υπάρχει

Ιούλιος 2023

Συγκριτικοί Πίνακες Βάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Ιούλιος 2023

http://statistics.minedu.gov.gr

Δεν υπάρχει

Ιούλιος 2023

Στατιστικά Προτιμήσεων

Ιούλιος 2023

http://statistics.minedu.gov.gr

Δεν υπάρχει

10 Ιουλίου

          

Ανάλυση εκπαιδευτικού προσωπικού ιδιωτικών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2022-23    
Μάιος 2023

Στατιστικά στοιχεία μεταθέσεων προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 2021 Εκπαίδευσης από περιοχή   σε περιοχή, σε ΣΜΕΑΕ και Κ.Ε.Σ.Υ

2023    
Φεβρουάριος 2023

Στατιστικά στοιχεία μετεγγραφών φοιτητών με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, αδελφών προπτυχιακών φοιτητών και στατιστικά ηλεκτρονικών εγγραφών/διαγραφών επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

2022-23    
Δεκέμβριος 2023 Εκπαιδευτικό και Διοικητικό Προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης      
Δεκέμβριος 2023 Φοιτητικός Πληθυσμός και Απόφοιτοι Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης      
Σεπτέμβριος 2023 Αριθμητικά στοιχεία  μαθητών, μαθητριών και σχολείων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ελλάδας και Κύπρου που συμμετέχουν  σε Πανελλήνιους Αγώνες 2022-23    
Back to top